• Grundig analogna stanica

    Glavna stanica STC 1200 je modularan sistem za prijem i obradu analognih satelitskih radio i TV programa, digitalnih satelitskih (slobodnih i zaštićen...
  • Astro analogna stanica

    Astro headend rješenja predstavljaju fleksibilne sisteme, sa izuzetnim kvalitetom signala. Astro Direct Digital tehnologija omogućava da se dostignu s...