Service-Image

Opis

CXE160 predstavlja kompaktno distributivni pojačavač. Može se koristiti kao pojačavač u kućnoj upotrebi, kao i linijski pojačavač sa daljinskim napajanjem. Nema potrebe za posebnim plug-in modulima, jer su diplex filter, pojačavač povratnog smjera i adaptacije, fabrički ugrađeni. Mogućnost napajanja je lokalno i distributivno, tj 65V i 220V.

Characteristic

 

– GaAs pHEMT i FET tehnologija;

– High US gain;

– Nizak nivo gubitka energije;

– Precizna test tačka;

– Povećana zaštita od prenapona i ESD;

Download Pdf