Service-Image

Opis

CXE180 je kompaktno distributivni/linijski pojačavač, visokog kvaliteta i pouzdanosti, sa dva izlaza, bez potrebe za posebnim plug-in modulima, sa rotary switch potenciometrima.

Download Pdf